Documento senza titolo Hogeldiniz!
Documento senza titolo
   
 


Documento senza titolo

 


Sevgili Arkada覺m
,

Bir birimizi tan覺masak bile, seni böyle adland覺rmama izin ver. Ama öyle zannediyorum ki, Anadolu Kilisesine olan ilgin seni bir arkada olarak görmeye yeterlidir. Biraz gayret ama güçlü bir istekle Anadolu Kilisesiyle ilgili bu websitesini açt覺m. Beni bu inisiyatife iten ve bu çal覺may覺 douran sebepler unlard覺r:

  • Tek Kurtar覺c覺 襤sa Mesih'i arayanlara, O'nu tan覺ma f覺rsat覺 vermek,
  • H覺ristiyan Cemaatimizi tan覺tmak,
  • Kilisenin Kutsal Topraklar覺 say覺lan bu yerdeki H覺ristiyan köklerini tekrar gün yüzüne ç覺karmak,
  • Buradaki durumumuz hakk覺nda bilgilendirerek her zaman ilk elden bilgilere gerçekçi bir zamanda ula覺lmas覺n覺 salamak,
  • Episkoposluk Bölgesinin en fakirleri için yapt覺覺m覺z sosyal çal覺ma projelerini aktüel durumlar覺yla tan覺tmak,
  • 襤letiim ve diyalog ayg覺t覺 olarak, kim isterse irtibat halinde olmak için.
Doal olarak bu sanal iletiim ortam覺 kiisel konuman覺n yerini alamaz, ama internet bizlerin ulaamad覺覺 uzak yerlere sesimizi ulat覺rabilir. 襤ncilin öretisine bal覺 kalarak bu websitesi Anadolu Kilisesi gerçek yaami hakk覺nda daha fazla bilgi edindirmek ayni zamanda geçmii ve gelecei nas覺l gerçekletirmek istediimiz hakk覺nda bilgilendirmek içindir.
Seni sempati ile selaml覺yorum. Rab'bin, seni yaam覺ndaki her gün korumas覺n覺 ve takdis etmesini diliyorum.

+ P. Luigi

 


Episkoposumuz


Katedralimiz

 


Katolik Kilisesi
Yenisehir Mah. Mithat
Paşa Cad. No. 5 - PK 75
31201 Iskenderun, Turkey

Tel: +90 326 6175916
Fax: 613 92 91