Documento senza titolo Hogeldiniz!
Documento senza titolo
   
 


Documento senza titolo

 


HABERLER23 Haziran 2008
襤skenderun Sempozyumunda yap覺lan konferans
襤lk g羹n 繹leden sonra Tarsus Ticaret Odas覺ndan al覺nan bir odada balayan konferanslar 襤skenderun'da devam etti.

     


22 Haziran 2008
Aziz Pavlus hakk覺ndaki sempozyumun a癟覺l覺覺
22 haziran pazar g羹n羹 Aziz Pavlus konulu sempozyumunun "Tarsuslu Pavlus Tarih ve arkeoloji" a癟覺l覺覺 Episkopos Mons. Luigi Padovese ve Roma Antonianum bakan覺 Prof. Paolo Martinelli taraf覺ndan yap覺ld覺. Saat 11 de Kardinal Kasper taraf覺ndan kutlanan kutsal ayin ile balayan sempozyum orada bulunan b羹t羹n episkoposlar, pederler, imanl覺lar ve 癟ok say覺da kat覺l覺mc覺 taraf覺ndan ilgi ile dinlendi.

   


21 Haziran 2008
Y覺l覺n a癟覺l覺 ayini
21 haziran 繹leden sonra Tarsus Aziz Pavlus kilisesinde y覺l覺n a癟覺l覺 ayini Kardinal Walter Kasper, Vatikan B羹y羹kel癟i Antonio Lucibello ve b羹t羹n kat覺l覺mc覺lar taraf覺ndan kutland覺. Yurdun her taraf覺ndan 癟ok say覺da imanl覺 ve yabanc覺 kiiler kat覺ld覺. Yerli resmi kat覺l覺mc覺lar覺nda bulunduu t繹renden sonra; ilki Mersin korosunun dieri Antakya G繹kkua覺 korosunun seslendirdii dini ilahilerin yer ald覺覺 iki konser verildi.

   


03 Mayis 2008
Birlik ve okluk Sempozyumunun Balamas覺
3 ve 4 may覺s 2008 tarihinde 襤skenderunda Peder Andrea Santoro K羹lt羹rleraras覺 ve Dinleraras覺 Diyalog Merkezi'nde "Birlik ve okluk: H覺ristiyanl覺覺n deerleri" sempozyumu yap覺ld覺. Ad覺yaman S羹ryani Ortodoks Lideri Mons. Melki rek, Agape Samsun Protestan Birlii Lideri, Halep'teki Keldani Kilisesinin Episkoposu Mons. Audoo, Ermeni Apostolik Patrii'ni temsil eden Peder Drtad Maronit Kilisesi'ni temsilen Abdo Badwi ve Anadolu Havarisel Vekili ve Latin Kilisesi temsilcisi Mons. Luigi adovese kat覺ld覺. Ayn覺 zamanda Peder Andrea Santoro dernei bakan覺 ayn覺 zamanda k覺zkardei Maddelena Santoro ve 襤talyadan bir grup kat覺ld覺lar.

    


03 Nisan 2008
襤lk Komunyon
3 癟ocuumuz dikkatli ve 繹zenli haz覺rl覺klardan sonra ilk defa b羹y羹k bir heyecan ve sevin癟le ilk komunyonla覺rn覺 ald覺lar.

      


23 Mart 2008
Trabzon Paskalya Bayram覺
23 mart g羹n羹 k羹癟羹k bir grup, Samsun' dan gelen Peder Giuliano Lonati ile beraber Paskalya Bayram覺n覺 kutlad覺.

      


16 Mart 2008
Kutsal Hafta'n覺n Balang覺c覺
16 Mart tarihine denk gelen Dallar Pazar覺 ile Roma'dan Kud羹s'e bar覺 atei gitmesini simgeleyen bir meale ile Kutsal Hafta balad覺.

      


24 ubat 2008
Aileler G羹n羹
Mersin, Adana, 襤skenderun ve Antakya'dan gelen ailelerin kat覺l覺m覺yla 24 ubat Aileler g羹n羹 balad覺. Episkopos taraf覺ndan kutlanan Kutsal ayinden sonra 癟ocuklar bir tarafta oyunlar oynarken ebeveynlerde episkoposun aile 羹zerine sunduu konferans覺 dikkatle dinlediler.

      


18 Eyl羹l 2007
Anadolu Kilisesi y覺l覺n覺n ilk toplant覺s覺
Kilisenin 繹n羹m羹zdeki y覺l覺n program覺n覺n organizasyonu i癟inbir buluma ger癟ekletirildi (襤skenderun 17 ve 18 eyl羹l).

      


16 Eyl羹l 2007
Gen癟 t羹rklerin ulusal toplant覺s覺
80 gencin kat覺l覺m覺yla 14-15-16 eyl羹l tarihleri aras覺nda Kapadokya'da gen癟 T羹rklerin ulusal toplant覺s覺 ger癟ekletirildi. Episkoposumuz bir konferans verdi ve sonunda herkese bir ha癟 hediye etti.

     


10 Haziran 2007
Gen癟lik g羹n羹
Bu y覺l gen癟lik g羹n羹 g羹zel bir olayla balad覺. Kiliseye bal覺 40 gen癟 yeni peder Mesut Kalayc覺n覺n kutlad覺覺 ayine kat覺ld覺lar. leden sonra ise 癟eitli oyunlar oynayan gen癟ler, Peder Mesutun tan覺kl覺覺n覺dinleyip ona bu tercihi 羹zerine 癟eitli sorular sorma f覺rsdat覺n覺 da buldular.

      


03 Haziran 2007
ocuk Bayram覺
Mersin, Adana ve Antakyadan gelen yakla覺k 70 癟ocuk 襤skenderunda bulutu. Ayinden sonra Monsenyor ile sohbet eden cocuklar 繹le yemeini cemaat ile birlikte yediler. Herkesin kat覺ld覺覺 tak覺m oyunlar覺 da oynand覺. Kateizm yar覺mas覺nda ve dier oyunlardaki kazananlar覺 g羹zel hediyeler bekliyordu. Dondurmadan sonra bir daha ki e羹lencede bulumak dileiyle herkes mutlu olarak evlerine d繹nd羹.

    


07 Nisan 2007
Paskalya arifesi
Paskalya Bayram覺 arifesi 6 ocak 2007'de doan bir g羹zel bebein vaftizi ile enlendi. Ayn覺 zamanda Ortodoks kilisesinde de bir kutlama olmas覺na ramen arife g羹n羹n羹n ilk vaftizine aile bireyleri, arkadalar ve 癟ok say覺da misafir kat覺ld覺.

   


06 Nisan 2007
Kutsal Cuma
Kutsal Cuma gecesi ilk defa Mesih 襤san覺n Ist覺raplar覺 ve l羹m羹 b繹l羹m羹n羹n okunmas覺 s覺ras覺nda Zeffirellinin Gesu Di Nazareth filminden konu ile ilgili sahneler slaytlarla g繹sterildi. B羹y羹k bir heyecan ve ilgiyle ilgilenen kat覺l覺mc覺lar覺n ilgisi b羹y羹kt羹.

      


05 Nisan 2007
Ayak y覺kama t繹reni
Kutsal Perembe akam覺, Episkopos 12 gencin ve cemaatten olan yetikin kiilerin ayaklar覺n覺 y覺kad覺.

      


03 Nisan 2007
Kirizma Ayini
Kirizma ayini kiliseye bal覺 pederler ve 襤ncirlik 羹ss羹nden kat覺lan askerler ile birlikte yakla覺k 25 kiinin kat覺l覺m覺yla kutland覺.

      


01 Nisan 2007
Zeytin Dallar覺 Pazar覺
Kutsal Hafta 癟ok sapida imanl覺n覺n Episkoposu izleyerek kilise 癟evresinde yap覺lan dualarla balad覺. Mesih 襤san覺n 覺st覺raplar覺 ve 繹l羹m羹 okumalar覺na da 癟ok say覺da kii kat覺ld覺.

    


31 Mart 2007
Episkoposun doum g羹n羹
Episkoposun 60. doum g羹n羹 nee i癟inde kutland覺.

    


25 Mart 2007
襤skenderun Kilisesinin Bayram覺
3 rahip ve Episkoposun yan覺s覺ra Lombardia B繹lgesinden gelen hizmetlilerin da kat覺l覺m覺yla bayram ayin ile kutland覺.

      


25 ubat 2007
Papaz覺m覺z i癟in 繹zel bir t繹ren
Papaz覺m覺z, Jozef Petrikay覺 繹zel bir t繹ren ile 襤skenderun Kilisesi papazl覺覺na atand覺.

     


05 ubat 2007
Don Andrea Santoronun 繹l羹m y覺ld繹n羹m羹
Trabzonda 繹ld羹r羹len Don Andrea Santoronun 繹l羹m y覺ld繹n羹m羹. Trabzondaki Santa Maria Kilisesinde kutsal ayin d羹zenlendi. Kardinal Camilla Ruini 繹zellikle bug羹n i癟in Don Andrean覺n annesi ve k覺z kardeiyle Romadan geldi. Rahibimiz Mons. Seny繹r Luigi Padovese, Nunzio, H.E.Antonio Lucibello Ankaradan gelerek ayine kat覺ld覺. Ankara 襤talyan El癟isi de kat覺lm覺t覺. Episkoposluk b繹lgemizden 襤skenderun ve Samsundan gelen bir grup ve Don Andrean覺n Romadaki arkadalar覺 da ayine kat覺ld覺lar.

     


02 ubat 2007
Ermeni Gregoryan Patrikliinin ziyareti
Ermeni Gregoryan Patrii S.B. Mestrob ziyaret etti.

      


25 Ocak 2007
Tarsusda H覺ristiyanlar覺n birlii i癟in dua
nc羹l羹羹n羹 papaz覺m覺z Mons. Seny繹r Luigi Padovese'nin ve Mersin kilisesi papaz覺n覺n yapt覺覺 Tarsustaki dua g羹n羹ne Mersin, 襤skenderun ve Antakyadan da bir 癟ok kat覺l覺mc覺 geldi. Adanadaki Protestan kilisenin past繹r羹 de kat覺ld覺.

      


23 Ocak 2007
襤skenderunda H覺ristiyanlar覺n birlii i癟in dua
H覺ristiyanlar覺n birlii i癟in 襤skenderundaki kilisemizde her mezhepten kat覺l覺mc覺larla birlikte (Ortodoks, Ermeni, Murani, S羹ryani, Protestan ve papazlar覺) dua g羹n羹 yap覺ld覺. ok anlaml覺 ve ho bir etkinlikti.

      


17 Aral覺k 2006
襤lk kom羹nyonu
Canberk Gazalinin ilk kom羹nyonu. leden sonra Mersin korosu Noel ark覺lar覺ndan oluan bir konser verdi.

     


16 Aral覺k 2006
襤htiya癟 sahibi aileler i癟in yemek
襤skenderun ve 癟evresindeki ihtiya癟 sahibi aileler i癟in geleneksel Noel yemeine 150 kii kat覺ld覺.

      


28 Kas覺m 2006
Papa'n覺n ziyareti
1 Aral覺kta PAPA T羹rkiyeye tarihi bir ziyarette bulundu. Antakya, 襤skenderun ve Mersinden bir otob羹s dolusu hac覺, Efesteki Meryem Ana evine giderek Papayla tan覺ma f覺rsat覺 yakalad覺. Se癟ilen yer g繹r羹lmeye deerdi. Kuzeyden gelen grup, Samsun ve Trabzon, Papayla kar覺l覺kl覺 olarak tan覺mak i癟in 襤stanbula gittiler.

     


14 Kas覺m 2006
襤skenderun'da sel
T羹m gece boyunca ehrin hi癟 g繹rmedii iddetli ya覺lar sonucu sel oldu. Ertesi g羹n Caritas selden madur olan ailelere yemek, eya, ihtiya癟 yard覺m覺nda bulundu.

      


04 Ekim 2006
Aziz Valentine Kardeleri ziyaret
Kapadokyada yaayan Aziz Valentine Kardeleri ziyaret. Kayseride Protestan kardelerle tan覺ma. D繹n羹te, Vandan beraber dua edebilecekleri H覺ristiyan aile bulma 羹midiyle g繹癟 eden ve Nidede yaayan 襤ran H覺ristiyan m羹lteci aileleri ziyaret edip hep beraber dua ettiler.

      


13 Eyl羹l 2006
Trabzon ve Samsuna ziyaret
Trabzon ve Samsuna ziyaret. Pierre Brunissenin yerine g羹nler 繹ncesinden gelen Matteoli ailesine papaz覺n ho geldin ziyareti. Ay覺n 17sinde Samsundaki yerel otoritelerin ve papazlar覺n kat覺ld覺覺 veda bayram覺 kutland覺. Rahip Brunissen emeklilik ya覺ndan dolay覺 memleketi olan Strasbourga d繹nd羹.

      


05 Eyl羹l 2006
Rahip ve dindarlarla tan覺ma
Episkoposluk b繹lgesindeki rahip ve dindarlarla tan覺ma ve senenin pastoral program覺 羹zerinde 癟al覺ma. Rahibimiz kendi pastoral mektubunu yorumlad覺.

      


15 Austos 2006
G羹zelyaylada Meryem Ana Bayram覺
G羹zelyaylada Meryem Ana Bayram覺. Babam覺z Jozef Petrila gen癟lerden oluan bir grupla bir gece 繹ncesinden 29 km uzakl覺kta olan dadaki eve y羹r羹yerek gitti. Rahibimiz Mons. Seny繹r Luigi 繹zellikle 襤skenderundaki ayine gelen kat覺l覺mc覺lara 繹nc羹l羹k etti.

      


10 Austos 2006
襤talyan B羹y羹kel癟isinin ziyareti
Austos ay覺nda 襤talyan B羹y羹kel癟isi Tarsus S. Paolo kilisesini ziyaret etti.

      


02 Temmuz 2006
ocuklar i癟in bir okul kamp覺
Katedralimizdeki 癟ocuklarla, M羹jdeleme Kilisesi, yaz faaliyetleri i癟in bir okul kamp覺 d羹zenledik.

      


29 Haziran 2006
Antakyada Peter ve Paul Bayram覺n覺n kutlanmas覺
Antakyada Peter ve Paul Bayram覺n覺n kutlanmas覺. Kat覺l覺mc覺lar: Halep Ortodoks Metropolit, S.E.Paul Yaz覺g覺, Halep Murani Papaz覺 Mons. Senyor Jozef Anis Abi Aad ve yan覺nda bir癟ok rahip, Antonio Lucibello ve beraberinde rahibimiz Mons. Senyor Luigi Padovese ve Episkoposluk b繹lgesindeki rahip ve dindarlar. Yukar覺da belirtilen sempozyum Profes繹r羹 ve idaresindeki halkta kat覺lm覺t覺. Y覺ll覺k olan bu ek羹menik kutlama sabah saatlerinde St.Peter Maaras覺nda balad覺. Daha sonra da 繹len saatlerinde Antakyada Katolik El癟iliinin bah癟esinde Kutsal Ayin kutlamas覺 yap覺ld覺.

      


25 Haziran 2006
Aziz PAUL Sempozyumu
Yakla覺k 40 kat覺l覺mc覺n覺n kat覺ld覺覺 Tarsus ve Antakya aras覺ndaki 10. Aziz PAUL Sempozyumunun a癟覺l覺覺 Tarsusta oldu. Daha sonra da grup bir baka konferansa kat覺lmak i癟in 襤skenderuna gitti.

     


14 Haziran 2006
ocuklar i癟in okul kamp覺
Din dersine gelen 812 yalar覺ndaki 癟ocuklar i癟in oluturulan okul kamp覺, G羹zelyayla dalar覺ndaki yazl覺k evimizde ger癟ekleti.

     


11 Haziran 2006
Gen癟lik Bayram覺 - 襤skenderun
Pazar g羹n羹 Antakyadan, Mersinden, Adanadan ve 襤skenderundan kat覺lan gen癟lerimiz ilk 繹nce 11:30daki Kutsal Ayinle g羹ne balad覺lar. Mersin gen癟lerinin haz覺rlad覺覺 ayine 癟ok kat覺lan oldu. Ayinden sonra hep birlikte yemek yendi. Sohbetler edildi ve yemekten sonra kilisemizin bah癟esin de futbol ve voleybol turnuvalar覺 yap覺ld覺. k覺yas覺ya m羹cadeleler verildi ve 癟ok g羹zel dakikalar ge癟irdi. Turnuvalardan sonra 襤skenderun kilisesinin gen癟lerinin yaz覺p, haz覺rl覺覺n覺n d繹rt ay s羹rd羹羹 Yeni bir g羹n bal覺yor adl覺 Tiyatro g繹sterisi yap覺ld覺. Bu tiyatroyu 襤skenderun gen癟lerinden 3 kii yazd覺 ve 36 gen癟 rol ald覺. Her birinin emei boa gitmedi 癟羹nk羹 m羹kemmel bir oyun ortaya koydular. Her birine teekk羹rler ederiz bize yaatt覺klar覺 g羹zel dakikalar i癟in ve g羹n tiyatrodan sonraki kokteylle son buldu. Gen癟ler ayr覺l覺rken tekrar bulumak i癟in s繹z verip birbirleriyle vedalat覺lar.

     


19 Mayis 2006
襤stanbul ve Izmir'den misafirlerimiz var
T羹rkiyenin dinsel b羹t羹nl羹羹 i癟in 襤stanbul ve 襤zmirden g羹neye gelen bir 癟ok bay bayan ziyaret癟i (20 kii) Antakya ve Tarsusu gezdiler ve bizi de ziyaret ettiler. 襤skenderun'da kalan misafirlerimiz hakk覺m覺zda bir 癟ok ey 繹rendiler ve burada gezdikleri yerler hakk覺ndaki izlenimlerini ve g繹r羹lerini paylat覺lar.

      


14 Mayis 2006
Anneler G羹n羹 ve Aile Bayram覺
14 May覺s Pazar g羹n羹 Anneler g羹n羹n m羹nasebetiyle 襤skenderunda Anadolu Katolik Kilisesi, annelere k羹癟羹k birer hediye verirken, aileler i癟inde Aile Bayram覺 ad覺yla, aileleri bir araya getiren bir etkinlik organize etti. Aile Bayram覺nda, 襤skenderunda yaayan aileler, deiik ehirlerden gelen ailelerle tan覺覺p sohbet etme imkan覺 buldular. Aileler g羹ne, Kutsal Pazar Ayini ile balarken, ayin sonunda annelere minik birer hediye verildi. Daha sonra aileler birlikte edikleri yemein ard覺ndan 癟ocuklar覺n oynad覺覺 tiyatro oyununu b羹y羹k bir keyifle izlediler. Aileler son olarak Family Feste kat覺larak, yaam, aile ve Tanr覺 ile ilgili g繹r羹lerini birbirleriyle paylat覺lar.

   


29 Nisan 2006
Mersin de ocuk Bayram覺
Her sene olduu gibi, bu y覺l da Nisan Ay覺nda, Anadolu Kilisesi olarak bizler de ocuk Bayram覺n覺, 29 Nisan Pazar g羹n羹 Mersin Kilisesinde kutlad覺k. ocuklar覺m覺z, sabah, Antakya, 襤skenderun ve Adanadan, otob羹sle, papazlar, rahibeler ve birka癟 anne ile birlikte hareket edip, ilk 繹nce Tarsusta elalelerde 繹le yemeklerini yediler ve daha sonra, Mersine doru yola devam ettiler. Mersine var覺nca, ilk 繹nce Episkopos ile Kutsal Ayini kutlay覺p, sonra da b羹y羹k oyunu kat覺ld覺lar ve g羹n羹n kayma覺 olarak, hep beraber Mersinli H覺ristiyan gen癟lerin haz覺rlad覺覺 襤san覺n Hayat覺 tiyatrosuna izlediler. Tiyatrodan sonra herkes mutlu ve neeli bir ekilde evine geri d繹nd羹. Bir dahaki ocuk Bayram覺m覺zda G繹r羹mek 羹zere...

    


18 Nisan 2006
Adana Kilisesinin tekrar a癟覺l覺覺
Paskalya g羹n羹 saat 17.00de kalabal覺k bir kat覺l覺m覺n olduu g繹rkemli bir Ayinle Adana Aziz Pavlus Kilisesi tekrar ibadete a癟覺ld覺. Adanadaki Katolik, Protestan ve Ortodoks cemaati b羹y羹k bir sevin癟le Ayine kat覺larak Paskalya bayram覺n覺 kutlad覺lar ve kiliselerinin a癟覺l覺覺 i癟in ilahiler ve 繹vg羹lerle Allaha 羹krettiler. Ayinden sonra kilise bah癟esinde verilen kokteyle kat覺ld覺lar.

   


13 Nisan 2006
Antakya Yahudi cemaatine ziyaret
Pesah Bayram覺 nedeniyle P. Domenico Bertogli ve rahibe Mariagrazia Zambon Antakya Sinagogunu ziyaret edip Antakyadaki Yahudi kardelerimizin Bayram覺n覺 kutlad覺lar.

      


11 Nisan 2006
Krizma ayini
Her y覺l olduu gibi bu y覺lda Rahipler, Rahibeler, b羹t羹n Vikariat 癟al覺anlar覺 ve 襤ncirlikten bir gurup imanl覺 kardeimiz olmak 羹zere, Episkoposumuzun kutlad覺覺 Kutsal Yalar覺n kutsanmas覺 Ayinine kat覺ld覺lar.

      


05 ubat 2006
Trabzonda Peder Andrea Santoronun 繹ld羹r羹lmesi
Sakin bir g繹ky羹z羹nden aniden gelen bir imek gibi saat 16.45 s覺ralar覺nda Peder Andrea Santoronun 繹ld羹r羹lme haberi bata Monsenyor olmak 羹zeere onu tan覺yan ve deer veren herkesi derin ac覺lara bodu.

      


01 Ekim 2005
Yunus Demircinin peder olarak takdis edilmesi
Ekim ay覺n覺n ilk g羹n羹 Yunus Demirci Mons. Luigi taraf覺ndan Peder olarak takdis edildi. P. Yunus 4.10.1977 de 襤skenderunda 5 癟ocuklu bir ailenin en k羹癟羹羹 olarak d羹nyaya geldi. T羹rkiyede eitimini tamamlad覺ktan sonra 襤talyada Kapusen rahiplere kat覺ld覺. Aktif olarak Mersin kilisesinde hizmet etmektedir. Tebrikler sevgili Peder Yunus!

     


26 Haziran 2005
IX. Aziz Pavlus Sempozyumu
26-28 Haziran aras覺nda Tarsus ve Antakya aras覺ndaki El癟i Pavlus Arkeoloji, tarih, inan癟 konulu IX. Tarsus-Antakya sempozyumu d羹zenlendi.

     


10 Mart 2005
Episkoposun Samsun ve Trabzona ziyareti
Episkopos mart ay覺nda Karadenizin k羹癟羹k cemaatlerinden Samsun ve Trabzon cemaatlerini ziyaret etti.

     


 
Devre
 

2008 Haziran

2008 Mayis

2008 Nisan

2008 Mart

2008 ubat

2007 Eyl羹l

2007 Haziran

2007 Nisan

2007 Mart

2007 ubat

2007 Ocak

2006 Aral覺k

2006 Kas覺m

2006 Ekim

2006 Eyl羹l

2006 Austos

2006 Temmuz

2006 Haziran

2006 Mayis

2006 Nisan

2006 ubat

2005 Ekim

2005 Haziran

2005 Mart

 

 


Katolik Kilisesi
Yenisehir Mah. Mithat
Paşa Cad. No. 5 - PK 75
31201 Iskenderun, Turkey

Tel: +90 326 6175916
Fax: 613 92 91