Documento senza titolo Hogeldiniz!
Documento senza titolo
   
 


Documento senza titolo

 


ANATOLIA KATOLİK KİLİSESİ

Apostolicus Vicariatus Anatoliensis


Kilisenin Doğuşu

Anadolu Katolik Kilisesi, Trabzon Sui Iuris Hizmeti'ne 襤stanbul Katolik Kilisesi'nin bir b繹l羹m羹n羹n eklenmesiyle 15 Aral覺k 1990'da kurulmutur. Bu b繹lgede daha 繹nceden Suriye ve Mardin'de olmak 羹zere iki ayr覺 kilise hizmeti daha bulunmaktayd覺. 襤zmir ve 襤stanbul'un Anadolu yakas覺nda yer alan kiliseleri kapsayan kilisemiz i癟in Dou Anadolu Kilisesi demek daha doru olur (aa覺daki resme bak覺n覺z). Bu kiliselerdeki ayin kutlama ekli Latin Roma kiliseleri ile balant覺l覺d覺r. 襤lk katedral Mersin'de se癟ilmitir. 1999'da yerini 襤skenderun'a b覺rakm覺t覺r.

1990 Y覺l覺ndan sonra T羹rkiye'deki Latin episkoposluk b繹lgeleri

Episkoposluk B繹lgemizdeki H覺ristiyanl覺k Tarihi

Episkoposluk b繹lgemize H覺ristiyanl覺k ilk kez, 襤san覺n havarilerinin M.S. 37 y覺l覺nda Antakyaya gelmeleri ile balad覺. Bu kiiler, ilk kez Antakyada H覺ristiyan ad覺n覺 ald覺lar. H覺ristiyanl覺k i癟in 癟ok 繹nemli olacak iki kii burada domutur: Havari Luka Antakyada ve Havari Pavlus Tarsusta. Bu tarihten bug羹ne kadar H覺ristiyanl覺k bu topraklarda hep var olmutur. Dou Anadoludaki H覺ristiyanlar覺n konutuklar覺 bal覺ca diller, Grek癟e, Ermenice ve S羹ryanicedir. Bu S羹ryanice i癟in, 襤san覺n konutuu Aramice leh癟esi de diyebiliriz. K羹lt羹rel ve dil farkl覺l覺klar覺 nedeni le, beinci y羹zy覺lca Ermeni Kilisesi ve alt覺nc覺 y羹zy覺lca Jakobit denilen S羹ryani Kilisesi ba覺ms覺zl覺klar覺n覺 ilan etmilerdir. Bunlar覺n d覺覺nda kalan, Roma 襤mparatorluunun her yerine yay覺lm覺 olan kiliseler, bat覺da Latince, douda Yunanca dillerini kullanmaktayd覺lar. 1054 y覺l覺nda Yunanca konuan Anadolu H覺ristiyanlar覺 Papadan ba覺ms覺z olduklar覺n覺 ilan ettiler. O zamanlarda da Papa, Roma Episkoposu idi ve Latin d羹nyas覺nca daha iyi tan覺n覺rd覺. Bu y羹zden, Anadolu H覺ristiyanlar覺 Rum Ortodoks olarak bilinirlerdi. Anadolu Ortodokslar覺 halen 襤stanbul Patriine ve Antakya Patriine bal覺d覺rlar. Ancak Anadoluda, dousunda bile Papay覺 kabul eden Katolikler kald覺lar. 1439 y覺l覺nda toplanan Floransa Konsili, Katolikler ve Ortodokslar覺 birletirmeyi ama癟lasa da, 1453te Dou Roma 襤mparatorluunun, yani Bizans覺n y覺k覺lmas覺 ile bu ama癟 hala ger癟ekleemedi. 17. Y羹zy覺lda, T羹rkiyede kalan Katolikler, dil ve k羹lt羹rlerine g繹re, Ermeni Katolik, S羹ryani Katolik, Yunan Katolik (Melkit), ve Keldani Katolik olarak kiliselere ayr覺ld覺lar. Farkl覺 episkoposlar覺 olsa da hepsi Papaya bal覺 Katolik Kiliseleridir. Ancak bu Kiliselerden Melkit Kilisesinin durumu daha farkl覺d覺r. Onlar Papaya bal覺 olsalar da ayinleri ve dilleri farkl覺d覺r. Yine de, Sel癟uklular zaman覺nda da, Osmanl覺lar zaman覺nda da H覺ristiyanlar, Anadoludaki harl覺klar覺n覺 s羹rd羹rd羹ler.
Latin Katolikler, dier bir deyile Roma Katolikleri ise, sadece ekonomik sebepler ile 17. y羹zy覺lda Anadoluya gelmeye balad覺lar. 18. y羹zy覺lda ise, ger癟ekten Latin Katolikler i癟in, Osmanl覺 襤mparatorluu, ekonomik bir cennet olmutur. Ancak 1914 y覺l覺nda 癟覺kan birinci d羹nya sava覺, bir癟ok Avrupal覺y覺, 繹zellikle Frans覺zlar覺 kendi 羹lkelerine d繹nmeye mecbur k覺lm覺t覺r. Bu kiilere Levantenler ad覺 verilmitir. Anadoluda kurulmu olan ilk Latin dini kurumu, 癟ok 繹nemli bir liman kendi olan 襤zmirde kurulan 襤zmir Ar繹veesi (襤zmir Baepiskoposluu) K羹癟羹k Asya Vikaryas覺 (Havarisel Vekillii)dir. Birinci d羹nya sava覺ndan sonra, H覺ristiyanlar覺n say覺s覺 inan覺lmaz 繹l癟羹de azalm覺 ve yok olma s覺n覺r覺na gelmitir. Tarsus, Giresun, Zonguldak, Merzifon, Erzurum ve daha bir癟ok kentte bug羹n dahi ayakta kalan kiliseler m羹zeye ya da k羹t羹phaneye 癟evrilmilerdir. 襤kinci d羹nya sava覺ndan sonra da Levantenler Anadoludan tamamen 癟ekilmilerdir ve kiliselerin yan覺nda, konsolosluklar覺 da kapatt覺r覺lm覺t覺r.

Bu istatistikler 400.000 km2 genilie yay覺lm覺 30 milyon n羹fusun sadece 0,05%'i H覺ristiyan olan T羹rkiye'de Latin t繹reni yapan kilisemiz ile ilgilidir. Bu istatistikler son y覺llar覺 i癟eren y覺ll覺k kay覺tlardan elde edilmitir:

Yıl
Katolik
Pederler
papaz-rahip
***
Diyakon
Rahip / e
Cemaat
1999
3.000
1
6
429
1
8
10
6
2000
4.500
5
6
409
1
8
10
6
2001
4.500
4
6
450
1
8
10
6
2002
4.500
7
6
346
1
8
12
6
2003
4.550
3
6
506
1
7
12
6
2004
4.550
4
6
455
1
7
11
6
2005
4.550
2
5
650
0
7
9
6
2006
4.550
2
5
650
0
6
9
6
2007
4.550
1
5
758
0
6
9
6

*** Din adam覺 ba覺na d羹en Katolik

Kilisemiz ayn覺 zamanda Katolikler d覺覺nda farkl覺 ayin kutlayan ve u anda kilisesi olmayan (Keldani, Ermeni, Maronit, S羹ryani Kadim, S羹ryani Katolik, Ortodoks H覺ristiyanlar覺 ve Protestanlara da yard覺mc覺 olmakta ve ilgilenmektedir. 5 ubat 2005te Trabzon'da Romal覺 fidei donum pederi Andrea Santoro'nun 繹l羹m羹yle kilisemiz 癟ok ac覺 dolu bir d繹nem ge癟irmitir.

Episkposumuz

1993-2004 Ruggero Franceschini Kapusen
2004- Luigi Padovese Kapusen

Ruggero Franceschini: 1 eyl羹l 1939'da Prignano sul Secchia ehrinin Saltino kasabas覺nda d羹nyaya geldi. 16 gibi 癟ok gen癟 bir yata Scandiano'da Kapusen rahiplerin aras覺na kat覺larak 27 eyl羹l 1955 tarihinde eitimine balad覺. 4 ekim 1956 tarihinde rahip oldu ve 25 eyl羹l 1960'da b羹t羹n hayat覺 i癟in yemin etme t繹renini yapt覺. 11 austos 1963'te Parma'da Kapusen Rahipleri taraf覺ndan peder ilan edildi. Eitimine devam edip Roma'da Gregoriana niversitesini bitirdi. B繹ylece Milano'da Katolik niversitesinde 繹retmen olarak hizmet etmeye balad覺. Peder olduu b繹lgede bir ka癟 y覺l ba rahip olarak hizmet etti (1979-1985 e 1990-1993). 2 temmuz 1993'te Anadolu kilisesine episkopos olarak atand覺. 3 ekim 1993'te hizmete balad覺. 11 ekim 2004'te 襤zmir'de hizmete balad覺.

Luigi Padovese: Ekselanslari Mons. Luigi Padovese 31 Mart 1947 yilinda Milano'da dogdu; 3 Ekim 1964 Lovere sehrinde Kapusen Manastırına girdi ve bir yıl sonra ilk yeminini etti. 4 Ekim 1968 yılında kendisini sonsuza dek Rabbe adayarak kalıcı yeminini etti ve 16 Haziran 1973 tarihinde Peder olarak kutsandı. Papalık Ateneo Antonianum'da Ilahiyat Doktorasını tamamladıktan sonra; Papalık Gregoriana üniversitesine katılarak 1975 yılında Ilahiyat üniversitesinin, Kilise tarihi ve kilise Babalari bölümünden I. olarak mezun oldu ve 1978 yılında bu konuda Doktorasını tamamladı.
Ona bir çok görev verilmistir: Milano Kapusen rahipleri Okulunun ve PIME'nin doçenti oldu ayrıca Papalık Ateneo Antonianrim'da kilise tarihi ve kilise babaları tarihi derslerinde egitmenlik yaptı; Antoniamim'da Ruhsallık Kurumunun baskanı oldu; 1994 yilinda Dogu Kolejleri ve Dinsel Egitim kurulusları için Dogu Kiliseleri Kongresinin delegesi unvanını aldı; aynı yıl "Yeni Italyan 'Toplumu için Sevgi Incil'i adlı Italyan kiliseler toplantısı hazırlık Komitesinin üyesi oldu; 1992'de Kardinal Ruini onu Episkoposluk Bölgesi için Ekümenizm ve Dinler arasi Diyalog Komisyonunun üyesi; 21 Haziran 2004 tarihinde Papa 11. Yuhanna Pavlus onu Azizleri Arastırma Kongresinin Danısmanı olarak atadı. Bir çok önemli kitabı ve köşe yazılari basılmıstır, şimdi ise Türkiye'ye Episkopos olarak görevini yapmaktadır.
1989'dan beri her yil Efes'te (Selçuk) Aziz Yuhanna, Tarsus ve Antakya'da ise Aziz Pavlus ve Petrus uluslararası sempozyumlarını düzenlemektedir. En son olarak, Antakya'da (2003'te) Mustafa Kemal Üniversitesi'yle anlaşarak şehrin tarihi ve arkeolojik yapısını anlatan bir sempozyum düzenledi.
1993 yilinda Hiristiyanlik ve Anadolu'daki antik felsefe konularında bir takım konferanslar düzenlemesi için Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Baskanligi tarafindan davet edildi.
1983'te Türkiye için yazdığı çok önemli bir rehberlik tanıtım kitabının yanında, yaptığı sempozyumları 19 ciltte toplamıştır. Bu son yıllarda çok iyi tanıdığı bu yerlerin arkeolojik çalışmalarını anlatan yazıları da vardır.

Suriye kilisesi hizmeti

G羹ney Anadolu kilisesi balang覺癟ta Suriye kilisesi hizmetine bal覺 olarak 癟al覺maktayd覺. P. Giuseppe Leclerc du Tremblay Suriye hizmetinin kurulmas覺 i癟in 癟ok 癟aba harcam覺t覺r. 1625'den itibaren kapusenler bu hizmetin koruyucular覺yd覺lar (繹nceleri Frans覺zlar 1789'dan sonra da Italyanlar). Mezopotamya ve 襤ran kiliseleri i癟in de bu ortak 癟al覺ma s羹r羹yordu. Bunlar覺n aras覺ndaki Dou kiliselerinin baz覺 Episkoposlar覺 da Katolik Kilisesi ile birleiyorlard覺.
Burada hizmet edenler erkek ve k覺zlar i癟in yat覺l覺 okullar kurmulard覺r. Bu okullarda 襤ncil'in Arap diline 癟evrilmesi ve bas覺lmas覺 i癟in, azizler hakk覺nda, bilimsel ve edebi 癟al覺malar yap覺yorlard覺. Kilisenin hizmet ettii b繹lgeye; 繹nce Halep'e daha sonra da 襤skenderun'a olmak 羹zere Karmelitan'lar gelmitir.
1817'de Suriye Kilisesi hizmeti Propaganda Fide hizmetini kurdu. 1830 da kilise hizmetkarlar覺n覺n Mezopotamya'dan at覺lmas覺ndan sonra kilisenin hizmeti Halep ile birleti.

   
1789 SUR襤YE'DEK襤 KAPUSEN 襤TALYANLARIN H襤ZMET襤

1793-1808

P. Giustiano da Freignes

Barahip

1808-1829

P. Angelico da Loreto

Barahip, 1817'den Sorumlu R.

1830 HALEP H襤ZMET襤N襤N SUR襤YE 襤LE B襤RLEMES襤

1829-1834

P. Francesco da Ploaghe

Sorumlu Rahip

  P. Francesco da Genova Halep'te Vekili (1830)
1834-1841 P. Modesto da Onano Sorumlu Rahip
  P. Giuseppe da Genova Halep'te Vekili
1841 MERKEZ襤N HALEPE TAINMASI
1841-1844 P. Giuseppe da Genova Sorumlu Rahip
...    
1883-1896 P. Emanuele della Croce Sorumlu Rahip (Karmelitan)
1896-1902 P. Marcellino da Vallarsa Barahip
1902-... P. Geronimo da Lugduno Barahip

1881 de 襤talyan rahipler yaad覺klar覺 sivil problemler y羹z羹nden Frans覺zlar覺 癟a覺rd覺lar. 7 mart 1902'de hizmetkarlar gelerek Suriye hizmetini Lione b繹lgesi kapusenlerinin Propaganda Fide hizmetine balad覺lar. Bu d繹nemde b繹lgedeki hizmet baz覺 yerlerdeki evleri de kaps覺yordu : Beyrut (1626), Abey (1648), Antakya (1846), Mersin (1854), Koderbek (1889), Tarsus e Badat (1892) ve K覺br覺s adas覺nda 3 ev. K覺sa bir s羹re sonra Adana'ya Cizvit'ler de geldi.
1938'de Hatay Suriye'den T羹rkiye topraklarina ge癟mitir. Mons. Roncalli 9 Aralik 1939'da Papa'nin resmi izniyle Kilikya (Mersin, Tarsus ve Adana'da) ve Hatay (Antakya, Iskenderun ve Beylan) Istanbul kilisesinin yetkisi alt覺na girmitir. Latin katolikler Vatikan B羹y羹kel癟ilii'ne bal覺 olup Istanbul'u da i癟ermekteydiler (k覺sa bir s羹re sonra Ankara'ya ta覺ndi). 1 Ocak 1963'te L羹bnan'l覺 kapusenler Parma'ya bal覺 Mersin ve Antakya'y覺 b覺rak覺p Karadeniz, Istanbul ve Izmir'e ge癟milerdir. 1968'de Adana'da hala Cizivitler, 1984'te ise Iskenderun'da Karmelitanlar bulunmaktayd覺. 1975'te Ankara'n覺n yetkisinden 癟覺kan Kuzey Anadolu kilisesi Istanbul Latin kilisesinin hizmetine eklenmitir. Anadolu Kiliselerinin kurulmas覺 ile Costantinopoli ismi 襤stanbul olarak deitirildi.

Mardin Kilisesi Hizmeti

Mezapotamya Mardin Kilisesi, kervanlarla gelen S羹ryaniler i癟in oluturulmutur. Kilise y繹neticileri s覺ras覺 ile:

   
1842 MEZOPOTAMYA BARAH襤B襤N襤N ATANMASI (30 AUSTOS)

1842-1845

P. Giuseppe da Burgos

Barahip

1845-1873

P. Nicola da Barcellona

Barahip

1873-1879

P. Donato da Guardiagrele

Barahipo

1879-1909 P. Giannatonio Zucchetti da Milano Barahip


1896 Y覺l覺ndaki Latin Episkoposluk B繹lgeleri

Karadeniz (Trabzon) Bölgesi Kilisesinin hizmeti

Trabzonun, Anadolunun dier kentlerinden 癟ok daha 繹nce Latin Katoliklere ev sahiplii yapt覺覺n覺 s繹ylemeliyiz. 1314 y覺l覺nda Cenoval覺lar fethettikten sonra, biri Fransisken, biri Domeniken olmak 羹zere iki manast覺r ve 癟ok say覺da kilise kurmulard覺r. Ancak bu ibadethanelerin k羹癟羹k bir k覺sm覺 camiye 癟evrilip dierleri y覺k覺lm覺t覺r. Anadolu Kilisesinin olumas覺ndan 繹nce kuzey b繹lgesinde kapusen rahipler 13 mart 1845'te resmi olarak hizmet etmeye baslad覺lar. Trabzon'dan sonra Samsun, Inebolu, Erzurum, Sinop, Giresun, Ordu'da da evler a癟覺ld覺.

Anadolu Kilisesinin oluşmasından önce kuzey bölgesinde kapusen rahipler 13 mart 1845'te resmi olarak hizmet etmeye basladılar. Trabzon'dan sonra Samsun, Inebolu, Erzurum, Sinop, Giresun, Ordu'da da evler açıldı.


1845 y覺l覺ndaki Latin Episkoposluk B繹lgeleri

1896 da oluşturulan Karadeniz kilisesi hizmeti önceleri Istanbul kiliselerine bağlıydı. Trabzon kiliselerinin hizmeti 1913 Palermo 1927'de ise Parma bölgelerinin kapusenlerinin yardımı altındaydı (3 mayıs). Bu zamandan sonra Trabzon kapusenlerin hizmeti Yeşilköy (Istanbul), Buca ve Bayraklı (Izmir), ve Uşak (1920) bölgelerini de kapsamıştır. Doğu kiliselerinin törenlerini uygulayan Katoliklerin azalmaları üzerine kapusenler daha çok Latin Katolikler ile ilgilenmeye başlamışlardır. Bu yüzden 20 Haziran 1931'de Istanbul kiliseleri hizmetinden ayrilan Trabzon bölgesi Sui Iuris hizmetinde çalışmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra başrahiplerin ikameti Samsun olmuştu. Bu hizmet aynı zamanda bir çok hiristiyanın ikamet ettiği Zonguldak'taki kilise hizmetini de kaplıyordu. Şimdi bu tarihsel hizmetin basrahiplerini görelim:

   

1845

KİLİSE HİZMETİ (13 MARTTAN SONRA)

1845-1852

P. Damiano d Viareggio

Sorumlu rahip

1852-1881

P. Filippo Maria da Bologna

Sorumlu rahip

1881-1911

P. Eugenio da Modica

Sorumlu rahip, 96'dan Başrahip

1911-1922

P. Lorenzo da Montemarciano *

Başrahip

1923-1927

P. Michele da Capodistria

Başrahip

1931

SUI IURIS HİZMETİ (20 HAZ襤RANDAN SONA PAPA'NIN 襤Z襤N 襤LE)

1931-1933

P. Michele da Capodistria

Sorumlu rahip

1933-1955

P. Giovanni Giannetti da Fivizzano

Sorumlu rahip (9 Mart)

1955-1961

P. Prospero Germini da Ospitaletto

Sorumlu rahip

1961-1966

p. Michele Salardi da Novellara **

Sorumlu rahip

1966-1983

P. Giuseppe (Germano) Bernardini

Sorumlu rahip (19 Aral覺k)

1983-1993

S.E.R. Mons. Giuseppe Bernardini

İzmir episkoposu (22 Ocak)

1990

ANADOLU KİLİSESİ HİZMETİ (2 TEMMUZ)


1939dan 1990a Latin Episkoposluk B繹lgeleri

Kilisemizdeki rahipler ve rahibeler

Kilisemize bağlı erkek imanlı dini gruplar (rahipler):
 
 • Kapusen (Cappuccini): Diyarbak覺r (1667), Mardim (1684), Urfa (1839), Tarsus (1844), Trabzon (1845), Samsun (1846), İnebolu ve Antakya (1846), Sinop (1848), Erzurum (1852), Mersin (1855), Amasya (1860-1908), Giresun (1887), Ordu (1895), kastamonu. Bugün ise sadece Mersin ve Antakya'da hizmet etmektedirler (daha önce onlarca olmalarına rağmen şu an sadece 4 tane kalmışlardır).
 • Assumptionist: 1896 dan 1957 ye kadar Zonguldak'ta varlıklarını sürdürmüşlerdir (daha önceden Trabzon Suı Iurıs hizmetine bağlı olan Zonguldak şu an  kilisemize bağlı değildir). Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) düneminde bu rahiplerin hizmeti Kapusenlere aitti. 1903-1908 döneminde Kayseri'de, 1908-1914 döneminde de Nevşehir'de bulunmuşlardır.
 • Hıristiyan Okulların rahipleri: Trabzon (1875), Erzurum ve İskenderun'da hizmet etmişlerdir.
 • Mekitarist rahipler: Trebisonda (1878).
 • Salesıan (Salesiani): Bir kaç yıl boyunca bir peder ile beraber Adana'da (1997-2000) ve İskenderun'da (2000-2003) hizmet etmişlerdir.
 • Cizvitler, Jesuit (Gesuiti): 1968 e kadar Adana'da hizmet etmişlerdir. Kayseri'de bir kolej açmışlardır. Merzifon'da olan kiliseleri 1921 de yakılarak yıkılmıştır. Amasya, Tokat, Sivas'ı da terketmek zorunda bırakılmışlardır.
 • Carmelitan (Carmelitani): skenderun'da (1858-1984), Beylan (1866).
 • İsa'nin Küçük Kardeşleri: Yaklaşık 1967 ye kadar Antakya'da bir rahip hizmet etmiştir.
 • Conventual ya Konventual (Conventuali): 2004 e kadar İskenderun'da kalmışlardır (kısa bir dönem için 2 peder ve bir laik kardeş hizmet etmiştir).

Kadın dini gruplar olarak incelersek:

 • Lons-le-Saunier'in Frans覺skan rahibeleri: Mardin (1882), Diyarbak覺r (1882), Orfae (1884).
 • Aziz Yusuf rahibeleri (Suore di San Giuseppe dell'Apparizione): 19. yüzyıla kadar Samsun'da hizmet etmişlerdir (1914'e kadar), Trabzon, Giresun (1902), Adana, Iskenderun, Mersin (1887'den 1914'e kadar), Erzurum (1881den 繹nce gelmilerdir), Sinop, Antakya (1938'e kadar).
 • Domenikan rahibeler: Van.
 • Assumptionist rahibeler (Suore Oblate dell'Assunzione): 1897-1914'a kadar Zonguldak'ta hizmet vermişlerdir.
 • Meryem'in Fransıskan rahibeleri: Suore Francescane di Maria: 1919-1924 döneminde Zonguldak'ta hizmet vermişlerdir.
 • Kilisenin kızları (Figlie della Chiesa): 21 eylül 1994'den günümüze kadar 3 rahibe Tarsus'ta hizmet etmektedir.
 • Piccole Figlie dei sacri Cuori di Parma: 1996 haziran ayından 2005 yılının sonuna kadar Adana'da 1 rahibe bazı dönemlerde 2 rahibe olmak üzere hizmet vermişlerdir. 
 • Karmelitan rahibeler: 1999 a kadar İskenderun'da 2 rahibe hizmet etmiştir.
 • Çocuk Meryem Rahibeleri (Suore di Maria Bambina): 24 eylül 1994'den günümüze kadar 3 rahibe İskenderun'da hizmet vermektedir.

Bir kaç yıldan beri Milano'daki episkopos ile bağlı bir rahibe Antakya'da ve Missionarie Francescane dell'Immacolata Concezione di Maria'dan bir rahibe de Episkopos'un sekreteri olarak hizmet etmektedirler. Kısa dönemden beri 2 İtalyan ve 1994'den beri 1 Romanyalı aile onlara hizmet etmektedir. Franceschini ile beraber bir diyakon da hizmet etmiştir daha sonra o da hizmete devam etmek için İzmir'e geçmiştir.

Gli sviluppi del Vicariato

Anadolu Kilisesi 1990 da kurulmasına rağmen ilk episkopos 1993'te atanmıstır. 1990 dan 1993 e kadar geçen dönemde sorumluluk Izmir episkoposu olan Mons. Bernardini'ye verilmiştir. 30 haziran 1991 de Mersin kilisesi katedral olarak kutsanmıştır (Bir mermerin üstüne bu olayın anısına tarih kazınmıştır) ve peder Gregorio Simonelli genel vekil olarak seçilmiştir. 1 kasim 1999 da kapusenler Iskenderun'u Mons. Franchescini'ye bırakmışlardır ve Mons. Franchescini Iskenderun'a geçmiştir. Mersin'e bu tarihten sonra ikinci katedral denilmiştir.
L'emblema
dell'attuale Vescovo


SOMMARIO


Kilisenin Doğuşu

Dou Anadolu'da H覺ristiyanl覺k

Episkposumuz

Le Antiche Prefetture Apostolic. del Vicariato
Sirya Hizmeti
Mardin Hizmeti

Kara Deniz Hizmeti

Rahiplerimiz

Gli sviluppi del VicariatoLa chiesa di Giersun
oggi biblioteca


LE CHIESE CATTOLICHE LATINE NEL VICARIATO
IERI E OGGI

Adana
Antakya
Biylan
Erzurum
Güzelyayla
Iskenderun
Kayseri
Malatya
Mersin
Merzifon
Nevşehir
Ordu
Samsun
Sinop
Sivas
Tokat
Trabzon
Tarsus
Urfa
Zonguldak


Peder Andrea Santoro


I PROTAGONISTI

Andrea Santoro
Angelico da Smirne
Basilio da Barco
Basilio da Novara
Benigno Caselli
Damiano da Viareggio
Francec.da Scandiano
Gregorio Simonelli
Pio da Sarno
Giuseppe Du Tremblay
Giovanni da Fivizzano
Giuseppe Bernardini
Lorenzo da Montemar.
Luigi Padovese
Michele da Capodist.
Roberto Ferrari
Ruggero Franceschini
ecc.P. Basilio Bertolini da Barco, cappuccino costruttore della chiesa
di Mersin e per 22 anni suo parroco, prima di essere stato per 18 anni nella missione del Mar Nero


P. Roberto Ferrari
frate cappuccino
in Turchia da più di
50 anni


ORDINI RELIGIOSI
NEL VICARIATO
IERI E OGGI>

Assunzionisti
Cappuccini
Carmelitani
Domenicani
Fr. delle Scuole Crist.
Gesuiti
Maristi
Mechitaristi
ecc.

Carmelitane
Figlie della Chiesa
Sr.di San Giuseppe
ecc.


Episkoposumuz Papa ile


Ruggero Franceschini
primo Vicario Apostolico
dell'Anatolia

Luigi Padovese
attuale Vicario Ap.


Giuseppe Bernardini
primo vescovo latino
cattolico a ritornare
in questo territorio


P. Lorenzo
da Montemarciano
IV superiroe
della Missione

 


Katolik Kilisesi
Yenisehir Mah. Mithat
Paşa Cad. No. 5 - PK 75
31201 Iskenderun, Turkey

Tel: +90 326 6175916
Fax: 613 92 91